Patrón FFi, Richard Stanke, získal štátne vyznamenanie

Blahoželáme Richardovi Stankemu k štátnemu vyznamenaniu, Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, ktoré mu udelil prezident za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia. Richard dostal slovenské štátne vyznamenanie ako vôbec prvý gej, ktorý sa otvorene hlási k svojej identite. Dlhé roky je aj patrónom Filmového festivalu inakosti.

Previous Article
Next Article

Podporte realizáciu FFi 2019
zafarebnukulturu.sk
ĎAKUJEME!

Podporte FFi 2019! Ďakujeme

MyCinepass = kompletný program, informácie o filmoch, predaj vstupeniek a rezervácie.

Cinepass FFi 2018 (film: Disobedience, S. Lelio; Itafilm/Sony)