Image Alt

Pokladne a registračné miesta

streda, 22.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
16:00 – 20:00

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
16:30 – 20:45

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
16:00 – 20:45

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
19:00 – 19:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

Kino Nostalgia NIVY (Súťažná 18, BA)
19:00 – 20:00
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

ŠTVRTOK, 23.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
17:30 – 20:45

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
17:00 – 20:45

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
17:30 – 20:15

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
17:00 – 17:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

Kino Nostalgia NIVY (Súťažná 18, BA)
19:30 – 20:15
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

PIATOK, 24.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
15:20 – 21:15

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
15:30 – 21:15

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
15:30 – 21:15

SOBOTA, 25.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
14:30 – 20:45

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
14:30 – 20:45

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
14:30 – 20:45

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
16:30 – 20:00
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

NEDEĽA, 26.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
13:30 – 20:00

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
13:30 – 20:45

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
15:00 – 20:15

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
19:00 – 19:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

Kino Nostalgia NIVY (Súťažná 18, BA)
18:00 – 18:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

PONDELOK, 27.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
17:30 – 20:30

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
17:30 – 20:30

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
17:30 – 20:30

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
17:00 – 17:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!

UTOROK, 28.11.2023

Kino Lumière x SNG (Riečna 1, BA)
15:30 – 20:30

Kino Mladosť (Hviezdoslavova 17, BA)
17:30 – 20:45

FTF VŠMU (Svoradova 2, BA)
17:30 – 20:45

Kino Film Europe (Štefánikova 25, BA)
17:00 – 17:45
Ľutujeme, bez predaja cinepassov na mieste!