Image Alt

Vstupenky

CINEPASSY  a VSTUPENKY
Bratislava
23. – 29. 11. 2022

Cinepass FFi 2022 (permanentka): 14 €
Cinepass FFi 2022 (permanentka) s ISIC, ITIC, EURO>26: 11 €

Online predaj cinepassov: na cinepass.sk
Predaj cinepassov v Kine Mladosť a na FTF VŠMU: od 23. 11. 2022

 

Vstupenky: 5 € (online a na mieste)
Vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy: 4 € (len pri kúpe na mieste, pri online nákupe nie je možné uplatniť zľavu)
Vstupné študenti a študentky FTF VŠMU: 3 € (len pri kúpe na mieste, pri online nákupe nie je možné uplatniť zľavu)

Online predaj vstupeniek bude spustený 11. 11. 2022 na cinepass.sk
Predaj vstupeniek v Kine Mladosť a na FTF VŠMU: od 23. 11. 2022 každý deň 30 min. pred prvým premietaním.