Image Alt

Vstupenky

Kino Úsmev Košice
14. – 19. 10. 2020
Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice

vstupné: 5 €
vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy: 4 €
permanentky:

14. – 19. 10. 2020
Špitálska 4, 811 08 Bratislava

vstupné: 5 €
vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy: 4 € (len v pokladni kina)
permanentky:
– Cinepass KINO LUMIERE: 11 €
– Cinepass KINO LUMIERE + ONLINE: 15 €

20. – 25. 10. 2020
Online predstavenia predstavenia FFi je možné sledovať len na územi SR

vstupné: 3 €
vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy:
permanentky:
– Cinepass ONLINE: 7 €
– Cinepass KINO LUMIERE + ONLINE. 15 €