Image Alt

Vstupenky

12. – 17. 10. 2022
Špitálska 4, 811 08 Bratislava

Cinepass FFi 2022 (permanentka): 11 €
Online predaj cinepassov bude spustený k 30. 9. 2022 na cinepass.sk

vstupenky: 5 €
vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy: 4 € (len v pokladni kina)

Online predaj vstupeniek bude spustený k 30. 9. 2022 na cinepass.sk

Predaj vstupeniek v pokladni kina od 1. 10. 2022