Image Alt

Vstupenky

6. – 11. 10. 2021
Špitálska 4, 811 08 Bratislava

Cinepass FFi 2021 (permanentka): 11 €
Online predaj cinepassov bude spustený k 22. 9. 2021 na cinepass.sk
Držiteľom cinepassov KINO LUMIERE z roku 2020 bude zaslaný 100% zľavový kupón na “nákup” cinepassu na rok 2021.

vstupenky: 5 €
vstupné ZŤP, seniori, FK preukazy: 4 € (len v pokladni kina)

Online predaj vstupeniek bude spustený k 27. 9. 2021 na cinepass.sk

Predaj vstupeniek v pokladni kina od 1. 10. 2021