Image Alt

Miesto konania

BRATISLAVA

Kino Mladosť

Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava | kapacita: 120 miest | projekcia: DCI štandard | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: od 23. 11. 2022| Filmový festival inakosti sa bude konať v najstaršom kine v Bratislave vôbec po prvýkrát. Ďakujeme kinu Mladosť, že po požiari v budove nášho domovského Kina Lumière festivalu vyšlo v ústrety a poskytlo nám svoje priestory.

BRATISLAVA

FTF VŠMU - kinosála KLAP

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení | kapacita: 120 miest | projekcia: DCI štandard | zvuk: ATMOS | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: od 23. 11. 2022 | Filmový festival inakosti sa po 11 rokov vracia na pôdu, kde mal tú česť realizovať svoje prvé ročníky so samostatnou dramaturgiou (2009 - 2011). Podobne ako v prípade Kina Mladosť, ďakujeme veľmi pekne FTF VŠMU za ústretovosť a poskytnutie svojich priestorov.