Image Alt

Miesto konania

BRATISLAVA

Kino Lumière x SNG

Riečna 1, Bratislava | kapacita: 144 miest | projekcia: 2D | bezbariérový prístup: áno | predaj cinepassov a vstupeniek: od 22. 11. 2023 | V kinosále Slovenskej národnej galérie našlo Kino Lumière počas prebiehajúcej rekonštrukcii svoj druhý domov. Ďakujeme SNG, že tento rok bude domovom i pre FFi.

BRATISLAVA

Kino Mladosť

Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava | kapacita: 120 miest | projekcia: DCI štandard | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: od 22. 11. 2023

BRATISLAVA

FTF VŠMU - kinosála KLAP

Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení | kapacita: 120 miest | projekcia: DCI štandard | zvuk: ATMOS | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: od 22. 11. 2023

BRATISLAVA

Kino Film Europe

Štefánikova 25, Bratislava | kapacita: 99 miest | projekcia: DCI štandard | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: len 30 min. pred predstavením

BRATISLAVA

Kino Nostalgia Nivy

Súťažná 18, Bratislava | kapacita: 277 miest | projekcia: DCI štandard | bezbariérový prístup: nie | predaj cinepassov a vstupeniek: len 30 min. pred predstavením