Slovenská tvorba v programe FFi

Slovenská tvorba v programe FFi

Sme nesmierne radi, že na domácej scéne už nemusíme hľadať stopy queer postáv mikroskopom a v sekcii Teplé Česko-Slovensko máme štyri celovečerné filmy. Tento rok bol prelomový vo viacerých ohľadoch, dokument Šťastný človek sa stal prvým slovenským filmom venujúcim sa transrodovému človeku a téme.

Film Úsvit sa stal prvým slovenským filmom, ktorý sa venoval téme intersexuality. A film Slúžka sa stal prvým slovenským filmom venujúci sa lesbickému páru. Všetky tri si budete môcť pozrieť na tohtoročnom FFi. Ako bonus si môžete pozrieť ikonický film Venkovský učitel od českého režiséra Bohdana Slámu. V tomto filme si zahrala aj patrónka nášho festivalu, Zuzana Kronerová.

Šťastný človek (réžia: Soňa G. Lutherová, 2023)

Slúžka (réžia: Mariana Čengel Solčanská, 2022)

Úsvit (réžia: Matěj Chlupáček, 2023)

Venkovský učitel (réžia: Bohdan Sláma, 2008)