Máme len jeden svet, do ktorého patria všetci, odkázal na otvorení FFi ombudsman

Máme len jeden svet, do ktorého patria všetci, odkázal na otvorení FFi ombudsman

Prinášame vám príhovor verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý predniesol pri príležitosti slávnostného otvorenia Filmového festivalu inakosti v kinosále Slovenskej národnej galérie.

„Príjemný dobrý večer želám všetkým ľuďom dobrej vôle,

je pre mňa veľkou cťou prihovoriť sa vám pri príležitosti otvorenia Filmového festivalu inakosti. Oslovenie zo strany výkonného riaditeľa Iniciatívy Inakosť prevziať záštitu nad tohtoročným Filmovým festivalom inakosti ma príjemne prekvapilo. To, že dnes sa koná 17. ročník festivalu, hovorí nielen o jeho pevnej tradícii v rámci filmových festivalov, ale aj o záujme verejnosti či dokonca o potrebe otvárať témy, ktoré sú v časti slovenskej spoločnosti vnímané veľmi polarizujúco. Najmä v časoch určitého spoločenského pnutia považujem za dôležité, že verejný ochranca práv, ako ľudskoprávna ustanovizeň, preberá záštitu nad kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote menšín žijúcich na Slovensku.

Ako verejný ochranca práv, spolu s kolegami a kolegyňami z kancelárie verejného ochrancu práv, však denne „preberáme záštity“ nad desiatkami životných osudov. Ide o ľudí, ktorí sa domnievajú, že pri konaní orgánu verejnej moci boli porušené ich základné práva a slobody. Medzi nimi sú aj LGBTI+ ľudia. Sú to ľudia, ktorých životné príbehy sa objavia aj v scenároch filmového festivalu. Žiaľ, nemožno hovoriť o postavách v komédiách alebo lovestory. Práve naopak, ide o ľudí, ktorí si prežívajú svoje reálne príbehy plné nepochopenia, netolerancie a mnohých predsudkov.

K svojej ombudsmanskej funkcii som pristúpil s plnou vážnosťou a vždy, keď chcela zákonodarná moc obmedziť práva LGBTI+ ľudí, dal som Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj vláde do pozornosti ľudskoprávny štandard, ktorý by mohol byť návrhom zákona znížený. Či už šlo o návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení alebo zákona o rodnom čísle. V tejto práci, v práci parlamentného ombudsmana, ktorý je aktívny vo vzťahu k parlamentu, budem naďalej pokračovať. Ozvem sa vždy, keď to bude potrebné.

Filmový festival považujem za mimoriadne prínosný z hľadiska osvety a edukácie, rúcania bariér medzi „akoby“ dvoma svetmi… Máme len jeden svet, do ktorého patria všetci, bez akýchkoľvek rozdielov.

Želám si, aby LGBTI+ ľudia mohli žiť v Slovenskej republike, ktorej orgány verejnej moci, ako pripomína Európsky súd pre ľudské práva, párom rovnakého pohlavia poskytnú adekvátne (právne) uznanie a ochranu ich vzťahu, a zaštítením párov legitimitou posilnia ich inklúziu v spoločnosti a zabránia ďalšej stigmatizácii. Preto festivalu prajem, aby prispel k odvahe človeka nebáť sa byť iným.“