Image Alt

Prihlás svoj film

Ste režisér/režisérka, prípadne producent/producentka slovenského alebo českého filmu s LGBTI témou?

Prihláste ho na FFi! Stačí do 31.08. vyplniť prihlášku a možno práve váš film získa tento rok divácku cenu Ružový balónik. Pred vyplnením prihlášky sa oboznámte so štatútom festivalu – ďakujeme.