Image Alt

COVID-19

FFi A COVID-19

Bezpečnosť nás všetkých počas tohoročného FFi je predovšetkým v našich rukách (odstupoch a rúškach). Pokiaľ budeme všetci disciplinovaní, výrazne zvýšime pravdepodobnosť, že FFi 2020 bude príjemným filmovým festivalom, ktorý náš život obohatí, nie ohrozí. Prosíme vás, aby ste dôsledne dodržiavali R-O-R (“RÚŠKA – ODSTUP – RUKY”) ako aj ďalšie (operatívne príjmané a aktualizované) opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva mesta Bratislava.

FFi COVID-19 opatrenia
PROSÍME VÁS, ABY STE DODRŽIAVALI JEDENÁSTKU BEZPEČNEJ A POHODLNEJ NÁVŠTEVY FFI 2020
 1. Vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka – nasadené cez ústa i nos).
 2. Pri vstupe do kina si aplikujte dezinfekciu na ruky (alebo použite jednorazové rukavice).
 3. Nepodávajte si ruky.
 4. Udržujte v priestoroch kina rozostupy minimálne 2 metre.
  Medzi predstaveniami uprednostnite kávu zo sebou, prechádzku a pobyt na čerstvom vzduchu. Ďakujeme vám, že sa nezdržiavate vo foyer.
 5. V kinosále je sedenie možné len v šachovnicovom modeli s maximálnou kapacitou 50 miest.
  Rešpektujte prosím “usádzacie” pokyny pracovníkov a pracovníčok kín a festivalu.
 6. Vstupenky si zakúpte online:
  • do Kina Lumiere na cinepass.sk najneskôr 10 min. pred začiatkom predstavenia,
  • do Kina Úsmev na kinousmev.sk najneskôr 20 min. pred začiatkom predstavenia.
 7. Ak máte Cinepass KINO LUMIERE, nezabudnite si spraviť rezervácie ešte predtým, ako sa vyberiete do kina. Do kinosály bez rezervácie na cinepass tento rok vstup nie je možný. Snažíme sa tak výrazne obmedziť možnú vyššiu koncentráciu ľudí – (čakajúcich) divákov a diváčok – vo foyer.
  V prípade, že máte spravenú rezerváciu, ale plány sa vám zmenili a na predstavenie neprídete, prosíme vás, aby ste si rezeváciu zrušili. Uvoľníte tak miesto inému divákovi/diváčke.
 8. Ďakujeme, že zostanete doma a zúčastníte sa len online časti festivalu, ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia. Personál kina má právo zmerať vám teplotu a v prípade zvýšenej teploty alebo kašľa vás požiadať, aby ste priestory kina opustili, zostali v domácej izolácii a telefonicky kontaktovali svojho lekára. Ak nesúhlasíte, aby vám personál kina odmeral teplotu (na základe náhodného výberu alebo evidentných príznakov ochorenia), opustite kino. Ďakujeme. Podrobné informácie nájdete na stránke korona.gov.sk.
 9. Ďakujeme, že zostanete doma a zúčastníte sa len online časti festivalu, ak ste sa v priebehu posledných 10 dní stretli s osobou pozítvne testovanou na COVID-19 a nemáte zatiaľ k dispozícii negatívne výsledky vášho testu.
 10. Ďakujeme, že si počas filmu neskladáte rúško a v priestore kina nekonzumujete pokrmy či nápoje.
 11. Ďakujeme, že ste voči sebe ohľaduplní.
SPRACOVANÉ Z DOKUMENTOV

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 29. 9. 2020 sp. zn: OLP/7852/2020  (“rúška”).

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 30. 9. 2020 sp. zn: OLP/7694/2020.

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  z 18. 9. 2020 číslo GTSÚ/14797/2020.

Osmička bezpečnej návštevy Kina Lumiere.

Aktualizované: 6. 10. 2020