Premietania v kinách sa rušia od 15. 10.

Premietania v kinách sa rušia od 15. 10.

Realizácia Filmového festivalu inakosti v kine Úsmev a v Kine Lumière sa na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/8326/2020 v termíne 15. – 19. 10. 2020 ruší, plánované predstavenia budú odohrané v náhradnom termíne po znovuotvorení kín. Samozrejme, pozývame vás o to vrúcnejšie na online časť festivalu – FFi online bude prebiehať na platforme Kino doma v termíne 20. – 25. 10. 2020.

Informácia o refundácii vstupeniek a cinepassov vzťahujúcich sa na zrušené predstavenia v kinách:

  • Cinepassy KINO LUMIERE budú platné AŽ DO KONCA OKTÓBRA 2021 na projekcie v Kine Lumière označené hlavičkou FFi (vrátane FFi 2021),
  • v prípade, že chcete refundovať cinepassy KINO LUMIERE, prosím kontaktujte services@cinepass.sk do 30.11.2020,
  • v prípade, že chcete refundovať jednorazové lístky zakúpené online, prosím kontaktujte services@cinepass.sk od 15.10. do 30.11.2020.
  • Držiteľom cinepassov KINO LUMIERE + ONLINE bude automaticky do 30 dní od skončenia festivalu (od 25.10.2020) vrátená alikvotná čiastka za zrušené predstavenie v kine vo výške 8 €.