Patrón FFi, Richard Stanke, získal štátne vyznamenanie

Patrón FFi, Richard Stanke, získal štátne vyznamenanie

Blahoželáme Richardovi Stankemu k štátnemu vyznamenaniu, Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, ktoré mu udelil prezident za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia. Richard dostal slovenské štátne vyznamenanie ako vôbec prvý gej, ktorý sa otvorene hlási k svojej identite. Dlhé roky je aj patrónom Filmového festivalu inakosti.