FFi 2018 začne už 17. októbra

Zoznámte sa s témou 12. ročníka FFi

Rôznorodosť je kľúčom. Otvára dvere k rozvoju spoločnosti a umožňuje, aby sa všetci cítili rešpektovaní vo svojej prirodzenosti. Aj LGBTI komunitu tvoria rôznorodí ľudia. Každý a každá v nej má svoj jedinečný príbeh, vďaka ktorému sa pri prekrývaní spoločných kapitol sami dokážeme učiť načúvať, vzájomne sa vnímať, pochopiť a pomáhať si. Iba v spoločnosti, kde to dokážeme bez predsudkov, sa môžeme cítiť bezpečne. Preto je témou 12. ročníka Filmového Festivalu inakosti “pestrosť a rôznorodosť”.