Štatút festivalu

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Filmový festival inakosti (FFi) je festivalom pre lesby, gejov, bisexuálov, transgender ľudí, ich rodiny, deti a priateľov.

Festival od roku 2007 voľne nadväzuje na tradíciu gay festivalov na Slovensku, ktoré sa konali v rokoch 1995 až 2001. V súčasnosti jediný LGBTI filmový festival na Slovensku organizuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť a má názov Filmový festival inakosti (ďalej len FFi).

FFi vznikol, aby kultivovane, prezentovaním kvalitných diel svetovej a domácej kinematografie, zabával filmových fanúšikov, hetero i neheterosexuálnych, „zbrojil“ proti homofóbii a xenofóbii, podnecoval spoločenskú diskusiu a riešenie problémov stále prehliadanej LGBTI minority na Slovensku.
FFi nie je súťažný festival avšak diváci rozhodujú o udelení diváckej ceny Ružový balónik.

PRIHLASOVANIE FILMOV A UZÁVIERKY
Licencori môžu prihlasovať svoje filmy do 2. septembra.

VÝBER FILMOV
Rozhodnutie o vybratí/nevybratí filmov na festival bude prihlasovateľom filmov ohlásené do 14 septembra.

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY K VYBRATÝM FILMOM
Prihlasovatelia filmov, ktoré boli vybrané do programu, musia dodať FFi najneskôr do 21. septembra nasledujúce materiály:
•    press kit
•    oficiálna webstránka filmu
•    fotografie z filmu v rozlíšení 300 dpi
•    dialógovú listinu v angličtine a originálnom jazyku s časovým kódom
•    plagáty a iné propagačné materiály
•    trailer filmu v HD rozlíšení.

PREMIETACIE FORMÁTY A ICH DORUČENIE
Festival akceptuje ako premietacie formáty:
•    DCP (2D)
•    35 mm
•    mp4 full HD, H264, stereo, bitrate: do 5Mbit/s, max. veľkosť súboru: 10 GB
•    bluray - B región/Európa
•    dvd - región Európa (dvd nie je odporúčaný formát pre premietanie v kinách!)

FFi hradí náklady spojené s prepravou filmu nasledovne:
•    import alebo export – iba jednu z prepráva v prípade, že je film zasielaný medzi jednotlivými festivalmi,
•    import aj export, v prípade, že film odosiela i prijíma licencor.

Filmy musia byť na FFi dodané najneskôr 10 dní pred festivalom.
FFi zodpovedá za premietacie formáty od momentu ich prijatia na slovenskom území až do momentu ich vrátenia.

POŠTOVÁ ADRESA
Iniciatíva Inakosť
Rajská 4
811 08 Bratislava 
Slovak Republic

PROPAGÁCIA FESTIVALOVÝCH FILMOV
FFi si vyhradzuje právo použiť krátke ukážky z filmov pre účely propagácie festivalových projekcií v rozsahu:
•    do 3 minút z dlhometrážnych filmov,
•    do 30 sekúnd z krátkych filmov.

Ukážky môžu byť použité v televíziách, v kinách, na webe a v multimediálnych prezentáciách festivalu. FFi si vyhradzuje právo použiť ostatné propagačné materiály v oficiálnych festivalových materiáloch – katalóg, letáky, plagáty, festivalový bilboard, webstránka a zároveň ich poskytovať novinárom za účelom propagácie podujatia.

SUMARIZÁCIA DÁTUMOV
•     2. september: uzávierka prihlasovania filmov
•    14. september: ukončenie výberu prihlásených filmov
•    21. september: uzávierka dodania propagačných materiálov
•    7. október: uzávierka dodania premietacích formátov
•    FFi Bratislava: 17. - 21. október 2018
•    FFi ozveny: november – december 2018