Prihláste svoj film na FFi 2017!

Natočili ste film s LGBTI tematikou? Chcete, aby ho ľudia videli na veľkom plátne? Prihláste ho na Filmový festival inakosti 2017! Akceptujeme všetky druhy, žánre, metráže. Uzávierka prihlasovanie filmov je 20. 9. 2017.
11. ročník FFi bude prebiehať v Bratislave v termíne 25. - 29. 10. 2017. Tešíme sa na Vás!

Prihláška

Štatút festivalu