Prihláste svoj film na FFi!

Natočili ste film s LGBTI tematikou? Chcete, aby ho ľudia videli na veľkom plátne? Prihláste ho na Filmový festival inakosti! Akceptujeme všetky druhy, žánre, metráže.

Uzávierka prihlasovanie filmov je 2. 9. 2018.
12. ročník FFi bude prebiehať v Bratislave v termíne 17. - 21. 10. 2018. Tešíme sa na Vás!

Prihláška

Štatút festivalu