Orlando | Orlando

image_94

1992, Veľká Británia/Rusko/Franc./Tal./Hol., 93´, MP 15, + OV (angl./Eng.) + ST, 35mm
dráma/drama, Q, história/history, Virginia Woolf, literatúra/literature

r. Sally Potter s. Sally Potter k. Alexej Rodionov h. Tilda Swinton, Quentin Crisp, Jimmy Somerville, Matthew Sim, Billy Zane, John Wood, Peter Eyre, Jessica Swinton p. The Works

Projekt: FFi regióny
Bratislava: 21. 3. streda, 20:00 (Kino Lumiere)
Trenčín: 24. 3. sobota, 18:15 (ArtKino Metro)

Píše sa rok 1600, mladý šľachtic Orlando (Tilda Swinton) sa pozabudol pod majestátnym dubom pri rozmýšľaní nad otázkami o živote a smrti. Píše sa rok 1610 a mladý šľachtic Orlando sa vážne zamiluje. 1650 – mladý šľachtic Orlando lieči svoje zlomené srdce poéziou. 1700 – mladý šľachtic Orlando odchádza ako vyslanec Britského impéria do Perzie (stále lieči svoje zlomené srdce). 1750 – Orlando sa stáva mladou ženou, ktorá je konfrontovaná s nekompromisnými pravidlami spoločnosti. 1850 – Orlando potrebuje milenca. Píše sa blízka budúcnosť, Orlando má dieťa, dopísala svoju knihu a jej život sa len začína.
Fantazijný životopisný román Orlando od Virginie Woolfovej patrí pre svoj polyfonický charakter k tým literárnym dielam, ktoré sa oprávnene považujú za nesfilmovateľné.
Sally Potter zjednodušila košatú dejovú líniu do siedmich epizód, vzdala sa väčšiny literárnych referencií predlohy, a vytvorila vizuálne unikátne filmové dielo, ktoré oslavuje i paroduje majestátnosť Britského impéria.

It’s the year 1600, a young nobleman Orlando (Sally Potter) standing under a majestic oak lets his mind wander as he ponders the questions of life and death. It’s the year 1610 and young nobleman Orlando seriously falls in love.1650 – young nobleman Orlando heals his broken heart with the help of poetry. 1700 – young nobleman Orlando leaves for Persia as an emissary of the British Empire (still healing his broken heart). 1750 – Orlando becomes a young woman confronted with the uncompromising rules of society. 1850 – Orlando needs a lover. It’s the near future, Orlando has a child, has finished her book and her life is about to begin...
Due to its polyphonic nature, the fantastic autobiographical novel Orlando, by Virgina Woolf, is an un-filmable literary work. Sally Potter has simplified the rich plotline and has left out most of the literary references of the original novel, thus creating a visually unique film that celebrates and parodies the majesty of the British Empire.


Galéria