Miesto konania

Bratislava

Kino Lumiere
25. - 29. 10. 2017

Špitálska 4, 811 08 BRATISLAVA

kinosála K1: 195 miest
kinosála K2: 79 miest
kinosála K4: 44 miest

Kino Film Europe
26. - 27. 10.2017 

Štefánikova 834/25, 811 05 Bratislava

(len film 120 tepov za minútu)


Ozveny FFi

Diera do sveta
Liptovský Mikuláš