Jan Seidl: Od žaláře k oltáři.

Od žaláře k oltáři

diskusia a prezentácia knihy
27. 10. Sobota, KC Dunaj, 18:00
vstup voľný - uprednostňovaní držitelia odznakov FFi 2012

Organizátori: Iniciatíva Inakosť

Jana Jablonická-Zezulová vyspovedá historika Jana Seidla, ktorý v tejto monografii predstavuje výsledky dlhoročného archívneho výskumu dejín homosexuality v českých krajinách. Ako sa v strednej Európe vyvinula moderná homosexuálna identita? Aké podoby malo emancipačné hnutie homosexuálov v demokratických režimoch prvej Československej republiky a neskôr ponovembrovej federácie a v samostatnej Českej republike? Ako prebiehala v praxi perzekúcia homosexuality za Rakúska, prvej republiky, nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry? Aký je stav výskumu dejín homosexuality v Čechách a na Slovensku a aké má takýto výskum špecifiká?