Hana a jej bratia | Hannah And Her Brothers

image_421

Vlado Adásek, 2001, SR, 77´, 35 mm

Premietanie:
26.10.2013, sobota: 19.30 (K2)
OV (slov.)

 


Réžia: Vlado Adásek
Scenár: Vlado Adásek
Kamera: Juraj Chlpík
Hrajú: Vladimír Adásek, Martin Keder, Marta Žuchová, Lucia Hurajová
Práva: VŠMU
Kópia: SFÚ

Film Hana a jej bratia je úsmevný, zároveň poetický príbeh z mestského prostredia, ktorý rozpráva o „väzení na slobode”. Odohráva sa v dvoch líniách – v kabarete a v rodine hlavného hrdinu Martina. Postavičky z kabaretu akoby žili v celkom inom svete ako Martinova „uletená“ rodina. Jeho očami sa zoznámime s jeho rodičmi, tetami, ujami, sesternicami a bratancami, ale aj s obyvateľmi ulice, ktorých každodenne stretá. Každá z postáv príbehu má svoj problém a každá si ho svojsky rieši. Martin v spleti týchto zložitých vzťahov hľadá niekoho, s kým by si aspoň trochu rozumel... Premietanie filmu bude spojené s populárno-náučným úvodom teoretičky Evy Filovej a predstavením jej novej publikácie: Eros, sexus, gender v slovenskom filme.