FFi Banská Bystrica

image_107

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž)
webProgram

29. 3. štvrtok

18:00   Zakázané plátno Ameriky | The Celluloid Closet | The Celluloid Closet
r. Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 1995, USA, 102´, MP 12, OV (angl./Engl.) + ST, dvd
dokument/documentary, LG, dejiny filmu/film history, Hollywood

20:00  Stonewall | Stonewall | Stonewall
r. Nigel Finch, 1995, Veľká Británia/Great Britain, 98, MP 15, OV (angl./Eng.) + ST, dvd
dráma, muzikál/drama, musical, GT

30. 3. piatok

17:30  L. G. B. T. Škandinávia | L. G. B. T.Scandinavia

19:30  Špičkou jazyka | Tipping the Velvet | Tipping the Velvet
r. Geoffrey Sax, 2002, Veľká Británia/Great Britain, 177´, MP 15, OV (angl./Eng.) + ST, dvd
komédia, dráma/comedy, drama, L

31. 3. sobota

16:00  Modlitby za Bobbyho | Prayers For Bobby | Prayers For Bobby
r. Russell Mulcahy, 2009, USA, 92´, MP 12, OV (angl./Eng.) + ST, dvd
dráma/drama, G, coming out, viera/faith
VSTUP VOĽNÝ/FREE ADMISSION

18:00  Večer s tanečným filmom

Darkroom | Darkroom | Darkroom
r. Peter Bebjak, 2007, SR, 27´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

Deň | The Day | Deň
r. Jozef Vlk, 2004, SR, 22´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

Enter Achilles | Enter Achilles | Enter Achilles
r. Clara van Gool, 1996, Holandsko/The Netherlands, 48´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

20:30  Víkend | Weekend | Weekend
r. Andrew Haigh,2011, Veľká Británia, 96´, MP 15, OV (angl./Eng.) + ST, dvd
dráma, G


Vstupné:

Permanentka: 7,00 / 5,00 € (dospelí / študenti)
Jeden blok: 1,50 €