Enter Achilles | Enter Achilles

image_101

1996, Holandsko/The Netherlands, 48´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

r. Clara van Gool, DV8 ú. Gabriel Castillo, Jordi Cortes Molina, Juan Kruz Diaz de Garaio Esanaola, David Emanuel, Ross Hounslow, Jeremy James, Liam Steel, Robert Tannion p. Arthaus Musik

Projekt: FFi regióny
Žilina: 3. 3. 2012, sobota, 18:00 (Stanica Žilina - Záriečie) - Večer s tanečným filmom
Banská Bystrica: 31. 3. 2012, sobota, 18:00 (Záhrada)
- Večer s tanečným filmom

Tanečný film svetoznámeho britského zoskupenia DV8 Physical Theatre skúma maskulinitu, odkrýva maskovanie a maskovanú stránku mužského sveta. Za sebavedomím vystupovaním skupinky mužov, krčmových priateľov, sa skrýva neistota, za priateľstvom boj o pozíciu a uznanie, za spoločensky vnucovanými túžbami túžby individuálne, ktoré nemajú so zažitou predstavou „správneho chlapa“ nič spoločné. Zoskupenie DV8, založené v roku 1986, má za sebou 16 tanečných produkcií a 5 filmov, v ktorých sa často zaoberajú témou mužského odcudzenia, rodových stereotypov, či vzťahmi medzi rovnakými pohlaviami. Pre ich tvorbu je príznačné rúcanie bariér medzi tancom, divadlom a osobnou politikou, spochybňovanie tradičného vnímania estetického či normálneho, posúvanie hraníc – tematicky i v rámci vlastných fyzických možností.

The dance film by the world-famous British company DV8 Physical Theatre explores issues of masculinity and masking, unveiling the disguised aspects of the male world. Beneath the confident appearance of a group of pub mates lie insecurities, beneath their friendship lies a struggle for power and recognition and beneath socially enforced needs there are individual desires that have nothing to do with the existing notion of ‘the real man’.
Established in 1986, the company has produced 16 dance pieces and 5 films, in which they have addressed issues such as male alienation, gender stereotypy or same-sex relationships. Their work is about breaking down the barriers between dance, theatre and personal politics, questioning traditional perceptions of what is aesthetic or normal, pushing the boundaries – thematically, but also boundaries of their own physical limitations.


Galéria