Deň | The Day | Deň

2004, SK, 22´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

r. Jozef Vlk p. Hlava 98

Projekt: FFi regióny
Žilina: 3. 3. 2012, sobota, 18:00 (Stanica Žilina - Záriečie) - Večer s tanečným filmom
Banská Bystrica: 31. 3. 2012, sobota, 18:00 (Záhrada)
- Večer s tanečným filmom

Tanečný film natočený na motívy skutočnej udalosti. Deň začne autonehodou, po ktorej sa rozprávanie sústredí na ďalších 24 hodín oboch hlavných postáv.

Dance film based on a true story. The Day begins with a car crash, tracking the film’s two central characters for the next 24 hours.