Darkroom | Darkroom | Darkroom

2007, SK, 27´, MP 15, bez slov/no words, dvd
tanečný film/dance movie, G

r. Peter Bebjak p. D.N.A. Production

Projekt: FFi regióny
Žilina: 3. 3. 2012, sobota, 18:00 (Stanica Žilina - Záriečie) - Večer s tanečným filmom
Banská Bystrica: 31. 3. 2012, sobota, 18:00 (Záhrada)
- Večer s tanečným filmom

Z prítmia vystupuje šesť mužských postáv. Ako prízraky sa postupne vynárajú z útrob opustenej plavárne. Čakajú jeden na druhého. Tma ich oslobodzuje, prebúdza ich vášne...

Six male figures emerge from the darkness. Just like specters, they descend from the bowels of a deserted swimming pool. Waiting for one another.The darkness sets them free, rouses their passion... Dance movie.